Print

ESS RETAIL ONLINE ระบบจัดการร้านค้าแบบเชื่อมสาขาผ่าน Internet

Written by ESS SYNTECH.

 ESS RETAIL ONLINE ระบบจัดการร้านค้าแบบเชื่อมสาขาผ่าน Internet

ESS RETAIL ONLINE ระบบจัดการร้านค้าแบบเชื่อมสาขาผ่าน Internet

  • เหมาะกับร้านที่มีสาขามากกว่า 1 สาขา

  • เหมาะกับร้านที่ต้องการตรวจสอบคลังสินค้าแบบ Realtime Stock

  • เหมาะกับร้านที่มีความเสถียรของระบบ Internet

  • สามารถทำการขายได้ทั้งแบบ Online และ Offline

  • เก็บข้อมูลไว้ที่ Server เป็นหลัก ทำให้ลดความเสี่ยงของการสูญหายข้อมูลที่สาขาได้สูง

  • ตรวจสอบยอดขายของแต่ละสาขาได้ทันทีจาก Server

  • ตรวจสอบคลังสินค้าของแต่ละสาขาได้ทันทีจาก Server

  • สาขาสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาที่ Server หลักได้ทันที

  • ตั้งรหัสสินค้า, ราคาขาย, โปรโมชั่น แยกสำหรับแต่ละสาขาได้

  • รองรับการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานที่ออกจากระบบหากสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่าย Software Support : 02-530-1613-4 กด 6