โปรแกรมพิมพ์บัตร CardFive Software

Rate this item
(0 votes)

Description

 • ชื่อสินค้า: โปรแกรมพิมพ์บัตร CardFive Software
 • Brandname: CardFive
 • รายละเอียด:

   

   Features of Card5 Classic:

  • - Setup program on Cd
  • WYSIWYG multi-document interface
  • Rich set of design tools oriented to card design
  • Full text treatment: multi-line, rotation, color, size, alignment
  • Barcode; 17 types available, resize, check digit and more
  • PDF417, up to 64K in a barcode symbol
  • Metrics and inches units display
  • Several levels of Undo/Redo
  • Rulers, Cross-hair cursors and inter-object alignment toolbar
  • 3 tracks magnetic encoding
  • Plug-in for external chip card processing software
  • Image import from file in several formats
  • Image acquisition using Twain Interface
  • Modify images with built-in Image Tools
  • Printing Hologram Ribbon
  • Overlay clipping and image import for security
  • Independent overlay for Front & Back
  • System Variables: counters, time, date and keyboard input
  • Supported printers
  • Ability to use any Windows printer driver
  • Fast printing speed- optimized for multiple cards
  • Front & Back printing
  • On-line manual & Acrobat Reader
  • Clipart Volume
  • Multi-lingual; English, French, German, Italian, Spanish and Portuguese
  • Ease of use - light software for heavy duty card design.


  ดาวโหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นทดลองใช้  >Click<

   

   

ESS SYNTECH

 

บริษัท อีเอสเอส ซินเทค จำกัด

เลขที่86/8  ซอยลาดพร้าว71  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

ติดต่อคุณเอกสิทธิ์

Office. 02-5301613-4     Fax. 02-5301218    HotLine. 086-300-2789