สติ๊กเกอร์สำหรับโรงพยาบาล

สติ๊กเกอร์สำหรับโรงพยาบาล (1)

สติ๊กเกอร์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล

สติ๊กเกอร์ Wristband, สติ๊กเกอร์สำหรับใช้กับผู้ป่วย
สติ๊กเกอร์ในห้องแลป, สติ๊กเกอร์ติดซองยา ฉลากยา ฯลฯ